ارتباط با تراکتور سازان
سامانه پیامک :30000258844

آدرس : تبریز جاده سردرود ، شرکت فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز
کد پستی :5197815863
باشگاه فوتبال تراکتور سازی تبریز
 

 

واحد سازمانی / شخص شماره تماس پست الکترونیکی
مدیرعامل | علیرضا اسدی 041 - 34248666 info@tractor-club.com
     
معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی | مرتضی موسوی  041 - 34245972 cpr@tractor-club.com
مدیر سایت و انفورماتیک  041 - 34245972 cio@tractor-club.com
     

 

LiveZilla Live Chat Software