ارتباط با تراکتور سازان
سامانه پیامک :30000258844

آدرس : تبریز جاده سردرود ، شرکت فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز
کد پستی :5197815863
باشگاه فوتبال تراکتور سازی تبریز
 

 

واحد سازمانی / شخص شماره تماس پست الکترونیکی
سرپرست | عباس الیاسی 041 - 34248666 info@tractor-club.com
     
مدیر روابط عموممی | فرزین فرزین مهر  041 - 34245972 cpr@tractor-club.com
مدیر سایت و انفورماتیک | مصطفی منطقی  041 - 34245972 cio@tractor-club.com
     

 

LiveZilla Live Chat Software