هم اندیشی پیشکسوتان تراکتور برگزار می شود

دبیر خبر

2 سال پیش

هم اندیشی پیشکسوتان باشگاه تراکتور با حضور اعضای هیات مدیره باشگاه و هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتا (شرکت مالک باشگاه تراکتور) برگزار می شود.

به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور، این تصمیم بنا به صلاحدید مالک باشگاه تراگتور گرفته شده است تا ضمن مشورت و جذب نظرات و آرای بزرگان و پیشکسوتان تصمیم های جدید به صورت مشورتی و با تجمیع افکار صورت گیرد.

بدینوسیله ضمن دعوت از تمام پیشکسوتان خواهشمند است جهت هماهنگی حضور با تلفن شماره ۳۴۴۸۲۱۳۰ داخلی ۳۰۰۳ آقای غیرتمند تماس حاصل نمایند.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید