وحید کاظمی به عنوان داور دیدار تراکتور - فولاد خوزستان انتخاب شد

دبیر خبر

2 سال پیش

 

مشروح خبر را در اپلیکیشن تراپ بخوانید

برای نصب تراپ به این آدرس traap.com مراجعه کنید

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید